Maori Tournament 20- 23 October 2023

Karakia

Opening Karakia

Bold = everyone
Whāia, whāia, whāia ki te uru tapu nui o Tāne
Tāne te waiora, Tāne te pūkenga, Tāne te wānanga, Tāne te whakaputa nei ki te whai ao ki te ao mārama
Tū te ngana, Tū ka Maranga, te tuhi te rarama
Tēnei au e noho mataara nei
E Rongo whakairihia ake ki runga
tūturu whakamaua kia tina- Tina! Hui e- Tāiki e!

Translation
(send this meeting/class/conference etc on to …)
Pursue, follow, aim, strive towards clarity & enlightenment (like Tāne)
With energy, alertness & strategy (of Tū)
(But despite the possibility of raised emotions –insinuated meaning –what happens in the hui stays in the hui type thing )
still under the mantle of calmness & peace (Rongo)
invest us all into this agreement – chur, that’d b gd.

Closing Karakia

Unuhia, unuhia, unuhia te uru tapu nui
Kia wātea, kia māmā te ngākau, te tinana, te wairua i te ara takatu
Koiarā e Rongo whakairihia ake ki runga kia wātea, kia wātea,
ae rā kua wātea- Hau! Paimārire

Translation
Release us from the mantle of this meeting/class/conference etc..
So we can stand free
Clear in heart, spirit & body
Make it happen- Peace out!